Log in

Hollandse Nieuwe

Hollandse Nieuwe (HN) is het glossy magazine van Club NL vol met nuttige informatie, interviews met Nederlanders in Dubai, columns en verslagen van activiteiten van de Club.

HN is een onafhankelijke uitgave en is gratis voor alle leden. Het glossy magazine word zesmaal per jaar verstuurd, zowel per post als per e-mail. Zij die het papieren exemplaar niet wensen te ontvangen kunnen dat aangeven in hun profiel.


Redactie:
Marlous Gerritsen, Carolien Grootendorst, Margriet Marbu
s

Vormgeving en drukwerk:
Tiron Graphics

Correspondentieadres:
hollandsenieuwe@clubnl.ae

Advertenties:
sponsoring@clubnl.ae

We staan altijd open voor nieuwe enthousiaste schrijvers. Ook eenmalige kopij van de leden is meer dan welkom en kan verzonden worden naar ons e-mailadres. De redactie adviseert voor een artikel (Word) een maximale lengte van twee pagina's inclusief minimaal twee foto's (ongeveer 600 woorden per pagina). 

De redactie kan naar eigen inzicht artikelen inkorten, tekstuele wijzigingen aanbrengen en besluiten artikelen wel of niet te plaatsen. Ingezonden artikelen hoeven niet per se de mening van de redactie te vertegenwoordigen.

Sample artikel uit Hollandse Nieuwe (word lid om toegang tot alle inhoud te krijgen):

  • Er is geen artikel om weer te geven


Postadres: PO Box 282914, Dubai, UAE
Mail: webteam@clubnl.ae

Sponsoring: sponsoring@clubnl.ae


Powered by Wild Apricot Membership Software